Δήλωση απορρήτου

Ισχύει από: 16 Δεκεμβρίου 2021

Στο SCOOT FUN & RIDES (συλλογικά "εμείς", "εμείς" ή "μας") δεσμευόμαστε σθεναρά στη διαφάνεια και θέλουμε εσείς ("εσείς" ή "σας") να κατανοήσετε πώς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, μοιραζόμαστε και προστατέψτε τις πληροφορίες σας. Αυτή η Δήλωση Απορρήτου ("Σημείωση απορρήτου") περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο το SCOOT FUN & RIDES χειρίζεται πληροφορίες σε σχέση με τους ιστότοπους της SCOOT FUN & RIDES και τις σχετικές εφαρμογές και υπηρεσίες για κινητές συσκευές (συλλογικά, τις "Υπηρεσίες") και πότε αλληλεπιδράτε διαφορετικά μαζί μας. Διαβάστε επίσης τους Όρους Παροχής των Υπηρεσιών μας, οι οποίοι καθορίζουν τους όρους που διέπουν τις Υπηρεσίες μας. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάζουμε αυτή τη Δήλωση Απορρήτου από καιρό σε καιρό. Εάν το SCOOT FUN & RIDES κάνει αλλαγές σε αυτήν τη Δήλωση Απορρήτου, η ενημερωμένη Σημείωση Απορρήτου θα διατεθεί μέσω των Υπηρεσιών μας και εάν κάνουμε ουσιώδεις αλλαγές σε αυτήν τη Δήλωση Απορρήτου, θα παράσχουμε μια εμφανή ειδοποίηση και ενδέχεται επίσης να επικοινωνήσουμε μαζί σας απευθείας μέσω email ή άλλη μέθοδο.

Τα είδη πληροφοριών που συλλέγουμε

Συλλέγουμε ή λαμβάνουμε πληροφορίες με διαφορετικούς τρόπους. Οι τύποι πληροφοριών που συλλέγουμε ή λαμβάνουμε εξαρτώνται από τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε και αλληλεπιδράτε με τις Υπηρεσίες μας. Σε πολλές περιπτώσεις, μπορείτε να επιλέξετε τις πληροφορίες που μας παρέχετε, αν και απαιτούνται ορισμένες πληροφορίες για να παρέχουμε τις Υπηρεσίες. Χρησιμοποιούμε και αποκαλύπτουμε αυτές τις πληροφορίες για τους σκοπούς που περιγράφονται παρακάτω. Οι τύποι πληροφοριών που συλλέγουμε περιλαμβάνουν: • Πληροφορίες λογαριασμού όπως το όνομά σας, η διεύθυνση e-mail, ο αριθμός τηλεφώνου και πληροφορίες πληρωμής, όπως τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας. Για να χρησιμοποιήσετε ορισμένα προϊόντα, ενδέχεται επίσης να σας ζητήσουμε να προσκομίσετε αντίγραφο της άδειας οδήγησης. • Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα τοποθεσίας όταν εγγράφεστε και χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες. Για παράδειγμα, για να σας δείξουμε ποδήλατα ή σκούτερ SCOOT FUN & RIDES κοντά στην τοποθεσία σας, είναι απαραίτητο να συλλέξετε και να καταγράψετε τη φυσική θέση της συσκευής σας. Δεδομένα όπως η τοποθεσία του ποδηλάτου ή του σκούτερ, οι διαδρομές που ακολουθεί το ποδήλατο ή το σκούτερ και η κατάσταση ενοικίασης είναι επίσης απαραίτητα για την παροχή των Υπηρεσιών. Το SCOOT FUN & RIDES συλλέγει επίσης δεδομένα τοποθεσίας απευθείας από ποδήλατα ή σκούτερ SCOOT FUN & RIDES, όπως όταν οδηγεί ένας χρήστης SCOOT FUN & RIDES, όπως πληροφορίες ταξιδιού. • Όταν ζητάτε εξυπηρέτηση πελατών, υποστήριξη ή άλλη βοήθεια, μπορείτε να επιλέξετε να μας παρέχετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας, ώστε να ανταποκριθούμε καλύτερα στα αιτήματά σας και να διατηρήσουμε πληροφορίες σχετικά με τη δέσμευσή σας με τις υπηρεσίες υποστήριξής μας. • Το SCOOT FUN & RIDES συλλέγει πληροφορίες από το πρόγραμμα περιήγησής σας, τον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας, οι οποίες μας παρέχουν τεχνικές πληροφορίες όπως η διεύθυνση IP πηγής της συσκευής σας και πότε αποκτάτε πρόσβαση ή χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες. Χρησιμοποιούμε cookies και παρόμοιες τεχνολογίες (όπως pixel και ετικέτες) για να παρέχουμε τις Υπηρεσίες μας, συμπεριλαμβανομένης της απομνημόνευσης των ρυθμίσεών σας και της συλλογής πληροφοριών αναλυτικών στοιχείων για εσάς. • Ανάλογα με τις ρυθμίσεις της κάμερας ή της φωτογραφίας σας, το SCOOT FUN & RIDES θα λάβει πληροφορίες που επιλέγετε να μας στείλετε, όπως φωτογραφίες σταθμευμένων ποδηλάτων ή σκούτερ SCOOT FUN & RIDES. • Λαμβάνουμε πληροφορίες για εσάς όταν χρησιμοποιούμε τρίτους συνεργάτες, όπως συνεργάτες μάρκετινγκ και διαφήμισης.

Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες

Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με την τοποθεσία σας, για να: • σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες κατόπιν αιτήματός σας, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης του λογαριασμού σας και του ιστορικού διαδρομής. • διεκπεραιωθούν πληρωμές, συνδρομές και τυχόν εκπτώσεις ή ειδικές προσφορές, όπως δωρεάν ξεκλειδώματα. • επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τον λογαριασμό, τις αλληλεπιδράσεις ή τις συναλλαγές σας, συμπεριλαμβανομένων ανακοινώσεων που σχετίζονται με την υπηρεσία, όπως αλλαγές στις πολιτικές μας. Όπως επιτρέπεται από την τοπική νομοθεσία, ενδέχεται επίσης να σας στείλουμε έρευνες ή επικοινωνίες μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με λειτουργίες και βελτιώσεις στις Υπηρεσίες μας. • να συμμορφωνόμαστε, όπου χρειάζεται, με τις νομικές μας υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένης της τήρησης κανονιστικών ή τοπικών νομοθετικών απαιτήσεων. • να εντοπίσετε, να διερευνήσετε και να αποτρέψετε δραστηριότητες που ενδέχεται να παραβιάζουν τις πολιτικές ή τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών του SCOOT FUN & RIDES ή να είναι παράνομες, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν την κοινή χρήση πληροφοριών με κρατικές υπηρεσίες εκτός της χώρας σας, όπως υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

Με ποιον μοιραζόμαστε τις πληροφορίες σας

Μοιραζόμαστε τις πληροφορίες σας με τις συνδεδεμένες εταιρείες της SCOOT FUN & RIDES, τους παρόχους υπηρεσιών μας, άλλα τρίτα μέρη όπου είναι απαραίτητο να εκτελεστούν οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών και όπως περιγράφεται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου. Συγκεκριμένα μοιραζόμαστε τις πληροφορίες σας με: • Οι πάροχοι υπηρεσιών και οι συνεργάτες μας: Μοιραζόμαστε τις πληροφορίες σας με τους αξιόπιστους παρόχους υπηρεσιών και τους συνεργάτες μας που παρέχουν υπηρεσίες στο SCOOT FUN & RIDES, όπως φιλοξενία δεδομένων και την υποδομή μας, επεξεργασία πληρωμών και δωρεών, υποστήριξη και βελτίωση των Υπηρεσιών, εξυπηρέτηση πελατών ή παροχή υπηρεσιών μάρκετινγκ και διαφήμισης. Για παράδειγμα, μοιραζόμαστε πληροφορίες με εκδότες πιστωτικών καρτών προκειμένου να διεκπεραιώσουμε τις πληρωμές και τις επιστροφές χρημάτων σας. • Κυβερνητικές, ρυθμιστικές και αρχές επιβολής του νόμου: Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας εάν πιστεύουμε καλή τη πίστει ότι είναι εύλογα απαραίτητο να το κάνουμε για νομικούς λόγους, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της ομοσπονδιακής, πολιτειακής, ρυθμιστικής ή τοπικής νομοθεσίας ή ως μέρος δικαστικής διαδικασίας ή για τον εντοπισμό, τη διερεύνηση, την πρόληψη και την αντιμετώπιση απάτης και άλλης παράνομης δραστηριότητας, ασφάλειας ή τεχνικών ζητημάτων ή για την πρόληψη βλάβης ή τραυματισμού σε εσάς, τα μέλη του κοινού, το προσωπικό μας, άλλα τρίτα μέρη ή εμάς τους ίδιους ή εάν χρειάζεται να το κάνουμε για να υπερασπιστούμε τα νόμιμα δικαιώματα ή την περιουσία μας, για να αναλάβουμε δράση σχετικά με παράνομες δραστηριότητες ή τροχαία αδικήματα ή για να επιβάλουμε τις συμβάσεις μας, όπως οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών μας. • Συνδεδεμένες εταιρείες SCOOT FUN & RIDES: Ενδέχεται να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας με τις συνδεδεμένες εταιρείες της SCOOT FUN & RIDES για να βοηθήσουμε στην παροχή, διατήρηση και βελτίωση των Υπηρεσιών. Καθώς μεγαλώνουμε, ενδέχεται να επεκτείνουμε την εταιρική μας οικογένεια ιδρύοντας τοπικές θυγατρικές ή άλλες θυγατρικές, ανάλογα με τις ανάγκες, για να μας βοηθήσουν να παρέχουμε ή να προωθούμε τις Υπηρεσίες. • Αναδιοργάνωση επιχείρησης: Ενδέχεται επίσης να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας ως μέρος μιας πώλησης, συγχώνευσης, αλλαγής ελέγχου ή προετοιμασίας για οποιαδήποτε από αυτές τις εκδηλώσεις.

Η νομική μας βάση για τη χρήση των πληροφοριών σας

Το SCOOT FUN & RIDES βασίζεται σε μια σειρά νομικών βάσεων για τη συλλογή, χρήση, κοινή χρήση και με άλλο τρόπο επεξεργασία των πληροφοριών σας για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου, συμπεριλαμβανομένων των εξής: • είναι απαραίτητο να παρέχουμε τις Υπηρεσίες και να εκπληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας σύμφωνα με τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών. Για παράδειγμα, δεν μπορούμε να παρέχουμε την Υπηρεσία εκτός εάν συλλέξουμε και επεξεργαστούμε βασικές πληροφορίες σχετικά με εσάς και την τοποθεσία σας. • έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των πληροφοριών σας (στην περίπτωση αυτή μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή). • Είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση, συμπεριλαμβανομένης, για παράδειγμα, της απάντησης σε αιτήματα πληροφοριών κυβερνητικών υπηρεσιών ή επιβολής του νόμου ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. • για την προστασία ζωτικών συμφερόντων των χρηστών, του προσωπικού και των μελών του κοινού τόσο εντός όσο και εκτός των Υπηρεσιών. • επιτρέπεται από το νόμο, ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε δεδομένα για το δημόσιο συμφέρον και/ή • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων της SCOOT FUN & RIDES ή τρίτων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έχουμε εξισορροπήσει έναντι των θεμελιωδών δικαιωμάτων και συμφερόντων σας.

Πόσο καιρό διατηρούμε πληροφορίες

• Διατηρούμε τις πληροφορίες σας για όσο διάστημα είναι εύλογα απαραίτητο για την παροχή των Υπηρεσιών σε εσάς ή έως ότου διαγραφεί ο λογαριασμός σας, όποιο είναι μεγαλύτερο, με την επιφύλαξη οποιασδήποτε μεγαλύτερης περιόδου που μπορεί να απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία ή να σας ειδοποιηθεί. • Ενδέχεται να ζητήσουμε αντίγραφο της άδειας οδήγησης για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε ορισμένες Υπηρεσίες SCOOT FUN & RIDES. Όταν ζητάμε αντίγραφο της άδειας οδήγησης, διενεργούμε ελέγχους επαλήθευσης για να διασφαλίσουμε ότι η άδεια είναι έγκυρη και διατηρούμε μόνο περιορισμένες πληροφορίες επαλήθευσης για να μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε • Όταν διαγράφετε τον λογαριασμό σας, μπορεί να μας πάρει επιπλέον χρόνο για να ολοκληρωθεί η διαγραφή των πληροφοριών σας από τις βάσεις δεδομένων και τα αρχεία καταγραφής του συστήματός μας. Ενδέχεται επίσης να διατηρήσουμε πληροφορίες από διαγραμμένους λογαριασμούς για την αποτροπή απάτης, τη συλλογή τελών, την επιβολή των Όρων Παροχής Υπηρεσιών, τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις μας ή την επιβολή των νόμιμων δικαιωμάτων μας. Δικαιώματα ΕΟΧ/Ελβετίας/ΗΒ Εάν βρίσκεστε συνήθως στον ΕΟΧ, την Ελβετία ή το Ηνωμένο Βασίλειο, επωφεληθείτε από μια σειρά δικαιωμάτων σε σχέση με τις πληροφορίες σας. Ενώ ορισμένα από αυτά τα δικαιώματα ισχύουν γενικά, ορισμένα δικαιώματα ισχύουν μόνο σε περιορισμένες περιπτώσεις. Αυτά τα δικαιώματα δεν ισχύουν απαραίτητα για εσάς εάν κατοικείτε εκτός αυτών των περιοχών. o Δικαίωμα αντίρρησης – Πού επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες σας βάσειγια έννομα συμφέροντα, μπορείτε να αντιταχθείτε σε αυτήν την επεξεργασία σε ορισμένες περιπτώσεις. Εάν δεν έχουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους ή εάν αυτό απαιτείται για νομικούς λόγους, θα σταματήσουμε να επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες σας όταν αντιταχθείτε. o Δικαίωμα πρόσβασης – Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε πολλές από τις πληροφορίες σας με σύνδεση στο λογαριασμό σας. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε αντίγραφο των πληροφοριών που έχουμε για εσάς και πληροφορίες που εξηγούν πώς χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες. o Δικαίωμα διόρθωσης – Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διορθώσουμε ανακριβείς πληροφορίες σχετικά με εσάς. o Δικαίωμα διαγραφής – Έχετε το δικαίωμα, σε ορισμένες περιπτώσεις, να ζητήσετε να διαγράψουμε τις πληροφορίες σας, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για κάτι τέτοιο και με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας. o Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας – Έχετε το δικαίωμα, σε ορισμένες περιπτώσεις, να περιορίσετε προσωρινά την επεξεργασία των πληροφοριών σας από εμάς, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για να το κάνετε. o Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων – Ενδέχεται να έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε ορισμένες από τις πληροφορίες σας σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανή μορφή και να μεταδίδετε αυτές τις πληροφορίες σε άλλον ελεγκτή. o Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης – Όπου έχετε δώσει προηγουμένως τη συγκατάθεσή σας, όπως για να σας στείλουμε άμεσο μάρκετινγκ, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, αυτό δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίζεται στη συγκατάθεση πριν από την απόσυρσή της. Επιπλέον, ακόμη και σε περίπτωση υπαναχώρησης, ενδέχεται να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας όπως επιτρέπεται ή απαιτείται από τη νομοθεσία. o Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο info@iscooting.gr, εάν θέλετε να ασκήσετε κάποιο από αυτά τα δικαιώματα ή σε περίπτωση που ανησυχείτε σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των πληροφοριών σας.

Οι επιλογές σας και πώς μπορείτε να διαχειριστείτε τις πληροφορίες σας

Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να έχετε επιλογές σχετικά με τη συλλογή, τη χρήση και την κοινή χρήση των πληροφοριών σας. Εάν δεν θέλετε το SCOOT FUN & RIDES να συλλέγει τις πληροφορίες σας, μην χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες. • Email και άλλες επικοινωνίες: Εάν θέλετε να αλλάξετε τους τύπους επικοινωνίας που λαμβάνετε από εμάς, συμπεριλαμβανομένης της εξαίρεσης από διαφημιστικές επικοινωνίες από εμάς, μπορείτε να το κάνετε ανά πάσα στιγμή ενημερώνοντας τις προτιμήσεις επικοινωνίας που καθορίζονται στο προφίλ του λογαριασμού σας. Ενδέχεται να συνεχίσουμε να στέλνουμε μη προωθητικές επικοινωνίες, όπως επιβεβαιώσεις προσωπικού και άλλες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της Υπηρεσίας από εσάς. • Πρόσβαση και διαχείριση των πληροφοριών σας: Εάν έχετε λογαριασμό στη SCOOT FUN & RIDES, μπορείτε να ελέγξετε, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα στοιχεία σας, μπαίνοντας στο λογαριασμό σας και επεξεργαζόμενοι το προφίλ σας. Μπορείτε να αλλάξετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου ή τη διεύθυνση email χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα αλλαγής εντός εφαρμογής. Μπορείτε να διαγράψετε τον λογαριασμό σας SCOOT FUN & RIDES, ανά πάσα στιγμή, υποβάλλοντας ένα αίτημα σε εμάς στο info@iscooting.grPrivacy Policy

Effective: December 16, 2021

At SCOOT FUN & RIDES (collectively “we,” “us,” or “our”) we are strongly committed to transparency, and we want you (“you” or “your”) to understand how we collect, use, share and protect your information. This Privacy Notice (“Privacy Notice”) describes how SCOOT FUN & RIDES handles information in connection with SCOOT FUN & RIDES’s websites and related mobile applications and services (collectively, the “Services”), and when you otherwise interact with us. Please also read our Terms of Service which set out the terms governing the Services. We reserve the right to change this Privacy Notice from time to time. If SCOOT FUN & RIDES makes changes to this Privacy Notice, the updated Privacy Notice will be made available through our Services and if we make any material changes to this Privacy Notice, we will provide a prominent notice and may also contact you directly by email or another method.

The Types of Information We Collect

We collect or receive information in different ways. The types of information we collect or receive depends on how you use and interact with our Services. In many cases, you can choose the information you provide to us, although certain information is required for us to provide the Services. We use and disclose this information for the purposes described further below. The types of information we collect include: • Account Information such as your name, e-mail address, telephone number and payment information such as your credit card details. In order to use certain products, we may also require you to provide a copy of your driving license. • We collect and process location data when you sign up and use the Services. For example, to show you SCOOT FUN & RIDES bikes or scooters near your location, it is necessary to collect and record the physical location of your device. Data such as the location of the bike or scooter, the routes taken by the bike or scooter, and its rental status are also necessary to provide the Services. SCOOT FUN & RIDES also collects location data directly from SCOOT FUN & RIDES bikes or scooters including when a SCOOT FUN & RIDES user is riding, such as journey information. • When you ask for customer service, support or other assistance, you can choose to provide us with your contact information so we can better respond to your requests and we may keep information about your engagement with our support services. • SCOOT FUN & RIDES collects information from your browser, computer, or mobile device, which provides us with technical information such as your device’s source IP address and when you access or use the Services. We use cookies and similar technologies (like pixels and tags) to provide our Services, including to remember your settings and to gather analytics information about you. • Depending on your camera or photo settings, SCOOT FUN & RIDES will receive information you choose to send us such as photos of parked SCOOT FUN & RIDES bikes or scooters. • We receive information about you when we use third party partners such as marketing and advertising partners.

How We Use Information

We use your information, including information about your location, to: • provide the Services to you at your request including to manage your account and ride history; • monitor, track and service the SCOOT FUN & RIDES bikes and scooters, including when they are in use by you; • process payments, subscriptions and any discounts or special offers such as free unlocks; • communicate with you about your account, interactions or transactions including service- related announcements such as changes to our policies. As allowed by local law, we may also send to you surveys or marketing communications, including information about features and enhancements to our Services; • where necessary, to comply with our legal obligations including to meet regulatory or local law requirements; • detect, investigate, and prevent activities that may violate SCOOT FUN & RIDES’s policies or Terms of Service or be illegal which may include sharing information with government agencies outside of your home country, such as law enforcement agencies;

Who Do We Share Your Information With?

We share your information with SCOOT FUN & RIDES’s affiliated companies, our service providers, other third parties where it is necessary to perform the Terms of Service and as described in this Privacy Notice. In particular we share your information with: • Our service providers and partners: We share your information with our trusted service providers and partners who provide services to SCOOT FUN & RIDES such as hosting data and our infrastructure, processing payments and donations, supporting and improving the Services, performing customer service, or providing marketing and advertising services. For example, we share information with credit card issuers in order to process your payments and refunds. • Government, regulatory and law enforcement agencies: We may share your information if we believe in good faith that it is reasonably necessary to do so for legal reasons, including to meet federal, state, regulatory or local law requirements or as part of a judicial process or to detect, investigate, prevent, and address fraud and other illegal activity, security, or technical issues or to prevent harm or injury to you, members of the public, our staff, other third parties, or ourselves; or if we need to do so to defend our legal rights or property, to take action regarding illegal activities or traffic offences, or to enforce our contracts, such as our Terms of Service. • SCOOT FUN & RIDES affiliates: We may share your information with SCOOT FUN & RIDES affiliate companies to help provide, maintain and improve the Services. As we grow, we may expand our corporate family by establishing local subsidiaries or other affiliates as needed, to help us provide or market the Services. • Business re-organisation: We may also share your information as part of a sale, merger, change in control, or in preparation for any of these events.

Our Legal Basis for Using Your Information

SCOOT FUN & RIDES relies on a number of legal bases to collect, use, share, and otherwise process your information for the purposes described in this Privacy Notice, including where: • it is necessary to provide the Services and perform our obligations in accordance with the Terms of Service. For example, we cannot provide the Service unless we collect and process basic information about you and your location; • you have provided your consent to us processing your information (in which case you may revoke your consent at any time); • necessary to comply with a legal obligation, including, for example, responding to government agency or law enforcement information requests or to establish, exercise or defend legal claims; • to protect vital interests of our users, staff, and members of the public both on and off the Services; • it is permitted by law, we may process data in the public interest; and/or • the processing is necessary for the purposes of SCOOT FUN & RIDES’s or a third parties legitimate interests, provided that we have balanced these against your fundamental rights and interests.

How Long We Keep Information

• We keep your information for as long as is reasonably necessary to provide the Services to you or until your account is deleted, whichever is longer, subject to any longer period as may be required by applicable law or notified to you. • We may ask for a copy of your driver license before you can use certain SCOOT FUN & RIDES Services. When we ask for a copy of your driver’s license, we conduct verification checks to ensure the license is valid and we retain only limited verification information in order for you to use the Services. • When you delete your account, it may take us additional time to fully delete your information from our databases and system logs. We may also retain information from deleted accounts to prevent fraud, collect fees, enforce the Terms of Service, to comply with our legal obligations or enforce our legal rights.

EEA/Swiss/UK Rights

If you are habitually located in the EEA, Switzerland or the UK, you benefit from a number of rights in relation to your information. While some of these rights apply generally, certain rights apply only in limited cases. These rights do not necessarily apply to you if you are based outside these regions. o Right to object – Where we process your information based on legitimate interests, you can object to this processing in certain circumstances. Unless we have compelling legitimate grounds or where it is needed for legal reasons, we will cease processing your information when you object. o Right of access – You can access much of your information by logging into your account. You can also request a copy of the information we have about you and information explaining how the information is used. o Right of rectification – You have the right to request that we rectify inaccurate information about you. o Right of erasure – You have the right, in certain cases, to request that we delete your information, provided there are valid grounds for doing so and subject to applicable law. o Right to restrict processing – You have the right, in certain cases, to temporarily restrict the processing of your information by us, provided there are valid grounds for doing so. o Right to data portability – You may have the right to receive certain of your information in a structured, commonly used and machine-readable format and to transmit such information to another controller. o Right to withdraw consent – Where you have previously provided your consent, such as to send you direct marketing, you have the right to withdraw consent at any time. However, this will not affect the lawfulness of the processing based on consent before its withdrawal. Furthermore, even in case of a withdrawal, we may continue to use your information as permitted or required by law. o Please get in touch with us as at info@iscooting.gr if you would like to exercise any of these rights or in case you should have any concerns about how we process your information.

Your Choices and How You Can Manage your Information

We believe you should have choices about the collection, use and sharing of your information. If you do not want SCOOT FUN & RIDES to collect your information, please do not use the Services. • Emails and Other Communications: If you would like to change the types of communications you receive from us, including opting out of promotional communications from us, you may do so at any time by updating the communication preferences specified in your account profile. We may continue to send non-promotional communications such as staffing confirmations, and other information about your use of the Service. • Accessing and Managing Your Information: If you have an account with SCOOT FUN & RIDES, you can review, change or delete your information by logging into your account and editing your profile. You can change your mobile phone number or email address by using our in-app change feature. You can delete your SCOOT FUN & RIDES account at any time by submitting a request to us at info@iscooting.gr